Dziedzictwo narodowe wspieramy i upowszechniamy

Projekt dofinansowany ze środków MKiDN

W 2018 PBKG zrealizowało prace katalogowania, inwentaryzowania oraz opracowania materiałów archiwalno-bibliotecznych w Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu (Szwajcaria). Opracowano tam pod względem bibliologicznym najstarsze materiały biblioteczne. Środki na realizację projektu zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa narodowego za granicą” w kwocie 50 tys. Zdigitalizowane materiały zasiliły zbiory Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. 

Opcje strony