Realizowanej na podstawie umowy nr 1340/DWPP/23. W 2023 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga realizowało kolejny projekt w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą”. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 1340/DWPP/23 zatytułowany został Umieszczenie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej publikacji polonijnych. Wysokość dotacji na realizację to 27 000 zł.

W 2023 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla polonijnych dzieci i młodzieży na całym świecie dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców, dyrekcje szkół polskich i polonijnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do do udziału w konkursie NASZA SZKOŁA JEST SUPER!