Kontakt

Anna Rzeszotarska
Dyrektor Biura PBKG
+48 501 205 801
kancelaria@bractwogutenberga.pl
 


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34 E
tel.+48 501 205 801 lub +48 22 652 19 33
www.bractwogutenberga.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000138020, NIP 527-22-14-769

Opcje strony