Wydawnictwa

Data publikacji 04.07.2017

Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych woj. mazowieckiego. Badania jakościowe