Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/wydawnictwa/2997,Pro-memoria-Jan-Kasprowicz-w-osiemdziesiata-rocznice-smierci.html
2021-10-21, 12:27

Pro memoria Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci

W 2006 roku PBKG wydało księgę rocznicową „Pro memoria Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci”. Książka jest przypomnieniem i hołdem składanym wielkiemu twórcy i człowiekowi janowi Kasprowiczowi.

Opcje strony