Pro memoria Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci

W 2006 roku PBKG wydało księgę rocznicową „Pro memoria Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci”. Książka jest przypomnieniem i hołdem składanym wielkiemu twórcy i człowiekowi janowi Kasprowiczowi.

Opcje strony