Zjazd Ciechów Rzemiosła Polskiego

- Rzemiosło jest częścią kultury i tradycji narodowej – to, co obecnie definiujemy jako spuściznę narodową, np. ołtarze, wspaniałe budowle – to efekty pracy tysięcy rzemieślników. Dlatego dla organizacji, której jednym z podstawowych celów jest kultywowanie kultury narodowej, sprawa rzemiosła powinna być ważna. W cechach uczyły się i wychowywały pokolenia młodych ludzi, cechy były szkołami zawodowymi i ich tradycje należy podtrzymywać i rozwijać – stwierdził Jacek Kuśmierczyk, kanclerz polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Przykładem dla rodzimych decydentów mogą posłużyć Niemcy, w których 830 tys. firm rzemieślniczych zatrudnia około 6,5 mln osób, ma ponad 10-procentowy udział w tworzeniu PKB i kształci ponad 600 tys. uczniów. Hansheinz Hauser, prezes Izby Rzemieślniczej w Dǖsseldorfie zwrócił uwagę, że efektem ogromnego potencjału tkwiącego w rzemiośle, jest coraz większe zainteresowanie polityki gospodarczej drobnymi i średnimi przedsiębiorcami. Rządy państw uważają, że klasa średnia o wiele lepiej potrafi dostosować się do zmian niż wielkie koncerny, bo jest bardziej elastyczna i otwarta na innowacje.

Jednym z prelegentów był Lech Kukliński z Uniwersytetu Warszawskiego, który zwrócił uwagę na potrzebę zmian dotyczących finansowania firm. Banki stale zaostrzają procedury, stawiając coraz to nowe wymagania, które niejednokrotnie są nie do spełnienia przez potencjalnych kredytobiorców.

PBKG wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z rynku poligraficznego, zainicjowało powstanie Funduszu Poręczeń Kredytowych. Informacje na ten temat uzyskają Państwo w zakładce Projekty realizowane lub na stronie internetowej funduszu www.finansedlapoligrafii.pl.

Pierwszy zjazd postanowił, że 12 września będzie Dniem Mistrza Cechowego. Wszyscy zgromadzeni uroczyście oświadczyli, że podejmą wszelkie możliwe kroki w celu przywrócenia rzemiosłu polskiemu rangi odpowiadającej jego ośmiowiekowej tradycji i miejscu w życiu społeczno-gospodarczym ojczyzny, a także podejmą wszelkie możliwe kroki w celu przywrócenia prestiżu i znaczenia rzemieślniczym tytułom zawodowym.

W chwili obecnej idea jest realizowana przez Mazowiecką Izbę Rzemieślniczą oraz Związek Rzemiosła Polskiego.


 

Opcje strony