Biblionet

"BiblioNet” był kluczowym projektem Bractwa. Ze względu na swoje założenia i cele, przedsięwzięcie to stało się kluczowym zadaniem stojącym przed stowarzyszeniem. Idea powołania do życia ‘BiblioNetu” powstała z myślą o dobrze poinformowanym i wykształconym społeczeństwie, które niebawem miało dołączyć do krajów wchodzących w skład zjednoczonej Europy

Inicjatywa ta miała na celu wspomaganie procesu przekształcania tradycyjnych bibliotek w kluby ‘BiblioNetu’ czyli stworzenie ogólnopolskiej sieci powszechnej komunikacji. Pragnęliśmy aby powstały nowoczesne ośrodki informacyjne i edukacyjne, zintegrowane z dostępem do nieograniczonych zasobów Internetu.

Placówki tego typu, utrzymujące ze sobą stały kontakt, sprzyjały integracji społeczności lokalnych, umożliwiały dostęp do informacji oraz stały się atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu oraz gwarancją nieskrępowanego kontaktu z kulturą.

‘BiblioNet’ był próba stworzenia równych szans dla wszystkich mieszkańców kraju. Realizując ten projekt Bractwo dążyło do tego, aby informacja i wiedza mogły docierać do wszystkich bez wyjątku zakątków naszego kraju.

Prace nas ‘BibliNetem’ wymagały ogromnych nakładów finansowych oraz zaangażowania ogromnych zasobów ludzkich. Dlatego pozyskanie dla tego przedsięwzięcia partnera, którym była Telekomunikacja Polska SA. było sprawą niezwykle ważną. Takie wsparcie stworzyło nam ogromne szanse na sprawny przebieg realizacji projektu. Projekt został zakończony w roku 2005, a idea unowocześniania sieci bibliotek publicznych przejęta została do dalszej realizacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki.
 

Opcje strony