Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/projekty-zakonczone/3006,Festiwal-ksiazki-BIBLIOMANIA.html
2022-09-30, 01:10

Festiwal książki „BIBLIOMANIA”

Festiwal książki „Bibliomania” odbywał się w ramach projektu Europeia Polska i był wspólną inicjatywą podejmowaną przez Bractwo oraz Urząd Miasta Warszawa. Święto książki pozyskało szerokie rzesze miłośników słowa drukowanego i wpisało się w kalendarium kulturalnych imprez stolicy.

„Bibliomania” była przede wszystkim wielkim świętem książki, ale również formą komunikacji społecznej, miejscem spotkań kilku pokoleń, świętem rodzinnym.
Na czas festiwalu książki Warszawa przeobrażała się w wielki festyn, nawiązujący do tradycji kiermaszy ludowych, które zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców i gości miasta.

Święto słowa drukowanego zrzeszało wydawców i autorów, znane postaci ze środowisk artystycznych oraz wielu honorowych gości imprezy. „Bibliomania” była przedsięwzięciem, któremu w czasie jego trwania patronowali: Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu.

„Bibliomania” trwała przez kilka weekendów, przemieniając plac Zamkowy w miejsce wspólnej zabawy, któremu towarzyszy ciekawy program artystyczny. Co roku odbywały się festiwale teatrzyków przedszkolnych oraz występy dziecięcych zespołów, cieszące się zasłużenie ciepłym odbiorem gości festiwalu.
Wspólne czytanie, konkursy, wykłady i konferencje, kiermasze książek, pokazy czerpania papieru starodawnym sposobem, a także muzyka i koncerty – wszystko to czekało na gości licznie przybywających na warszawską Starówkę.

Opcje strony