14
lutego

Festiwal książki „Bibliomania” odbywał się w ramach projektu Europeia Polska i był wspólną inicjatywą podejmowaną przez Bractwo oraz Urząd Miasta Warszawa. Święto książki pozyskało szerokie rzesze miłośników słowa drukowanego i wpisało się w kalendarium kulturalnych imprez stolicy.

14
lutego

"BiblioNet” był kluczowym projektem Bractwa. Ze względu na swoje założenia i cele, przedsięwzięcie to stało się kluczowym zadaniem stojącym przed stowarzyszeniem. Idea powołania do życia ‘BiblioNetu” powstała z myślą o dobrze poinformowanym i wykształconym społeczeństwie, które niebawem miało dołączyć do krajów wchodzących w skład zjednoczonej Europy

14
lutego

„Parada Internautów” skierowana była do wszystkich tych, którzy czerpią inspirację z nieograniczonej przestrzeni wirtualnego świata. Święto to było niewątpliwe, próbą odpowiedzi na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa posługującego się tym samym, niebywale atrakcyjnym narzędziem komunikacji. To co wabi w tej cyfrowej rzeczywistości, to możliwość komunikacji z drugim człowiekiem bez względu na dzielącą obie strony odległość.

14
lutego

- Rzemiosło jest częścią kultury i tradycji narodowej – to, co obecnie definiujemy jako spuściznę narodową, np. ołtarze, wspaniałe budowle – to efekty pracy tysięcy rzemieślników. Dlatego dla organizacji, której jednym z podstawowych celów jest kultywowanie kultury narodowej, sprawa rzemiosła powinna być ważna. W cechach uczyły się i wychowywały pokolenia młodych ludzi, cechy były szkołami zawodowymi i ich tradycje należy podtrzymywać i rozwijać – stwierdził Jacek Kuśmierczyk, kanclerz polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

29
listopada

W 2021 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla polonijnych dzieci i młodzieży na całym świecie dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.