O pielgrzymce

22.08.2011

O pielgrzymce

W tym roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga po raz czwarty zorganizuje Środowiskową Pielgrzymkę Drukarzy, Poligrafów i Wydawców na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 2 października 2011 r

 
Program przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:  
O godzinie 12.00 w niedzielę rozpocznie się Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, w której wezmą udział wszyscy przybyli. Poczet sztandarowy oraz wybrane osoby zostaną zaproszone do części Kaplicy znajdującej się bezpośrednio przy ołtarzu – „za kratą” Po zakończeniu modlitw w Sali Różańcowej odbędzie się spotkanie pielgrzymów z władzami zgromadzenia, na którym wystąpią zaproszeni goście honorowi. Ostatnim punktem wizyty w Sanktuarium będzie zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej. Przed wyjazdem wspólnie spożyjemy posiłek, a wyjazd powrotny planowany jest na godz. 17.00.  
 
Aby zrealizować to przedsięwzięcie niezbędna będzie pomoc materialna każdego z nas, powinniśmy bowiem zebrać pieniądze na godną „ofiarę” oraz na posiłek dla uczestników.
W związku z powyższym proszę  abyśmy wszyscy  finansowo wsparli organizację Spotkania Jasnogórskiego.
 
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: Kancelaria Bractwa 
 
Darowizny prosimy wpłacać na konto:
 
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Bank Pekao SA O Warszawa
Nr  92 1240 6074 1111 0000 4998 8217 z dopiskiem „Pielgrzymka”  
 
                                                                       Z poważaniem
                                                                       Jacek Kuśmierczyk
                                                                       Kanclerz