Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/projekty-realizowane/3013,Warszawski-Przeglad-Teatrzykow-Przedszkolnych.html
23.07.2024, 08:41

Warszawski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

Warszawski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, to akcja organizowana podczas realizacji projektu „Bibliomania’ na warszawskim Placu Zamkowym.

Naszym celem było przybliżenie dzieciom twórczości dziecięcej, zapoznanie z różnorodnymi technikami gry aktorskiej, inspiracja i aktywizacja zachowań twórczych, rozwijanie umiejętności i ekspresji twórczej, kreatywności, rozmiłowanie dzieci w literaturze, która dostarcza wielu emocji i wrażeń, nauka pozytywnych zachowań i wartości oraz wychowanie w duchu tolerancji wobec innych.

Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony stołecznych placówek przedszkolnych, dzięki jej innowacyjnej formie, która łączyła wiele aspektów, m. in. integracyjny, kulturalny i edukacyjny. Było to święto przedszkolaków, które pierwszy raz na dużej scenie miały okazję zaprezentować swoje umiejętności teatralne.

Stworzenie partnerskiej atmosfery ośmielającej dzieci podczas występów, pomogło im pokonać tremę towarzyszącą przecież nawet profesjonalnym aktorom.
 

Opcje strony