Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej

Jednym z projektów, który realizujemy jest program “Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej”. Ze względu na swoje założenia i cele przedsięwzięcie to stało się kluczowym zadaniem stojącym przed stowarzyszeniem w najbliższej przyszłości.

Analiza sytuacji w zakresie digitalizacji zbiorów na polskim rynku jednoznacznie wykazała, że istnieje duże zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury jest też koniecznością narzuconą nam i wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej przez ogólnie obowiązujące dyrektywy. Jednocześnie w ramach projektów unijnych przewidziane są duże środki pieniężne do refundacji wydatków poniesionych przy realizacji tego zagadnienia. Rozwój technologii informatycznych oraz powstanie nowoczesnego społeczeństwa wymusza zmiany w sposobach udostępniania zbiorów dziedzictwa kultury. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zbiorów - bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych, itp.


Stworzyliśmy w związku z tym projekt „Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej”, który proponuje sposób rozwiązania tego zagadnienia. Digitalizacja zbiorów polega na stworzeniu cyfrowych reprodukcji zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych i przeniesieniu ich do pamięci komputerów, opracowaniu ich oraz na stworzeniu zasad i narzędzi do zarządzania tymi zbiorami. Celem ostatecznym projektu jest umożliwienie poprzez internet, dostępu do zbiorów jak najszerszym kręgom społeczeństwa. Na potrzeby projektu powstał zespół złożony z wybitnych specjalistów pod kierownictwem kawalera Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga – Pana Pawła Myszki.


 

Opcje strony