Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/projekty-realizowane/19444,E-magazyny-dla-polonijnych-dzieci-i-mlodziezy-Cogito-dla-Polonii-i-Kumpel-dla-Po.html
2023-09-26, 23:34

E-magazyny dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii” w 2022 roku!

W 2022 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt dla polonijnych dzieci i młodzieży na całym świecie dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.


 

W ramach projektu ukażą się dwa e-magazyny:

„Cogito dla Polonii” to e-magazyn dla polonijnej młodzieży w wieku 12–19 lat. Pokazuje ich świat, pasje, inspiracje. Tutaj młodzi, nastoletni polonijni twórcy mogą debiutować, przysyłać swoje teksty. W każdym e-wydaniu publikowane są wywiady, reportaże z życia młodej Polonii. Prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy też inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też bogate materiały poświęcone nauce języka ojczystego, literatury, historii i kulturze Polski.

 

 „Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Jest nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomaga im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. To miejsce inspiracji, źródło ciekawych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

Oba tytuły są udostępniane bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej i Wirtualnym Muzeum Polonii.

 

       

http://www.pbc.uw.edu.pl/20088/1/CogitodlaPolonii_1_2022.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/20836/1/CogitodlaPolonii_2_2022.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/21404/1/CogitodlaPolonii_3_2022.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/21982/1/CogitodlaPolonii_4_2022.pdf

 

Wszystkie e-wydania „Cogito dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:

http://www.pbc.uw.edu.pl/21713/1/Cogito.html

http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=1209

 

     

http://www.pbc.uw.edu.pl/20089/1/KumpeldlaPolonii1_2022.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/20837/1/Kumpel_dla_Polonii2_2022.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/21405/1/Kumpel_3_2022.pdf

http://www.pbc.uw.edu.pl/21983/1/Kumpel_dla_Polonii4_2022.pdf

 

Wszystkie e-wydania „Kumpla dla Polonii” dostępne są bezpłatnie:

http://www.pbc.uw.edu.pl/21714/1/Kumpel.html

http://muzeumpolonii.uw.edu.pl/?page_id=2356

 

Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Koordynator projektu: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

 

 

                                                                                                              

 

 

UMOWA nr 975/DWPP/22

Realizacja zadania publicznego pt. E-magazyny dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii” dotyczy stworzenia i upowszechniania bezpłatnych e-magazynów dla polonijnych dzieci i młodzieży o wartościowych, patriotycznych i edukacyjnych treściach, których lektura przyczyni się do podtrzymywania polskiej tożsamości, a także umożliwi dzieciom i młodym Polakom kontakt z językiem polskim, polską kulturą i tradycją.

 


Stworzenie i dostarczenie e-magazynów dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”


 

Rezultaty:

1. 4  e-wydania magazynu „Cogito dla Polonii”, każde po 30 stron.

2. 4 e-wydania magazynu „Kumpel dla Polonii”, każde po 30 stron.

3. E-magazyny będą bezpłatnie dystrybuować m.in.: Polonijna Biblioteka Cyfrowa (pbc.uw.edu.pl), Wirtualne Muzeum Polonii (muzeumpolonii.uw.edu.pl), Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” na swoim portalu ida.pol.org.pl. Pisma „CdP” i „KdP” będą dostępne także na stronach: europeana.eu (największy portal z zasobami cyfrowymi w Europie, na którym wyświetla się pbc.uw.edu.pl); bractwogutenberga.pl; www.cogito.com.pl, www.kumpel.com.pl, www.victor-junior.pl, www.victor.com.pl (strony www Grupy Cogito), a także na FB: „Cogito dla Polonii”, „Kumpel dla Polonii”, „Victor Junior”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

4. 12 mailingów do szkół, organizacji oraz instytucji polonijnych.

5. Profile FB i Instagrama dla e-magazynów „Cogito dla Polonii”, „Kumpel dla Polonii”, a także promocja e-magazynów w mediach polonijnych.

 

„Cogito dla Polonii” jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2022 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

„Kumpel dla Polonii” jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2022 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

 

 

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”

Opcje strony