Projekty realizowane

Uwaga! Wpisz w cudzysłowach, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np "342/2010"

 • 14.02.2011

  Biblioteki

  Biblioteki

  Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga od początku swojej działalności wspomaga biblioteki szkolne i publiczne przekazując im darowizny rzeczowe w postaci książek. Do chwili obecnej na rzecz rozwoju czytelnictwa przekazano przeszło 700 tys. woluminów.

 • 14.02.2011

  Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej

  Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej

  Jednym z projektów, który realizujemy jest program “Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej”. Ze względu na swoje założenia i cele przedsięwzięcie to stało się kluczowym zadaniem stojącym przed stowarzyszeniem w najbliższej przyszłości.

 • 14.02.2011

  Środowiskowa Pielgrzymka Poligrafów i Wydawców

  5 października 2008 roku przed świętym Obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej, pierwsze spotkanie środowiska poligraficzno-wydawniczego, dało początek tradycji dorocznych pielgrzymek organizowanych w pierwszą niedzielę października.

 • 14.02.2011

  Warszawski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

  Warszawski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

  Warszawski Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, to akcja organizowana podczas realizacji projektu „Bibliomania’ na warszawskim Placu Zamkowym.

 • 14.02.2011

  Warszawskie Spotkania Wigilijne

  Warszawskie Spotkania Wigilijne

  W 2004 roku, zgodnie z życzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz z władzami miejskimi zorganizowało I Warszawskie Spotkania Wigilijne. Impreza zapoczątkowała tradycję Spotkań Wigilijnych z mieszkańcami Warszawy na Placu Teatralnym, w czasie których wszyscy obecni mogą podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

 • 14.02.2011

  Dzień Dziecka - Filharmonia Narodowa

  Dzień Dziecka - Filharmonia Narodowa

  Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga corocznie organizuje z okazji Dnia Dziecka charytatywny koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Patronat honorowy obejmuje Prezydent miasta st. Warszawy oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 02.03.2011

  Teatr Wielki

  Teatr Wielki

  Tradycyjnie na zakończenie roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga organizuje pod patronatem honorowym Prezydent miasta st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spektakl charytatywny w Teatrze Wielkim w Warszawie.