Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/projekty/digitalizacja/9981,Projekty-digitalizacyjne-PBKG.html
23.07.2024, 07:05

Projekty digitalizacyjne PBKG

Projekty digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej w kraju i za granicą dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodwego

 

 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego

 znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. 

 

 Projekty digitalizacji realizownych przez PBKG w 2016

 

1. "Dziedzictwo narodowe  - zachować i i udostępniać" (umowa nr 8946/16) dofinansowany kwotą 83 0000 złotych z zasobów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodwego

2."Zapomiana Polonia w Nowej Zelandii - zachować i popularyzować" (umowa  nr 88969/16) dofinansowany kwotą 50 000 złotych z zasobów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodwego

 

 Rezultaty projektów polonijnych w postaci cyfrowych kopii unikalnych materiałów z wybranych kolekcji zagranicznych można zlależć na platformoie Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

 

 

 

3.Projekt "Dokumentacja, pomiary fotogrametryczne i prace badawcze w cerkwii Świętych Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie" dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony