Drewniane cerkwie łemkowskie w Nowicy i Uściu Gorlickim

Prezentacja projektu digitalizacji ukończonego w roku 2014

 Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga z dumą prezentuje przykładowe fotografie cyfrowe z  ukończonej  w 2014 roku digitalizacji zasobów kulturowego dziedzictwa południowo-wschodniej Polski – zabytkowych cerkwi greckokatolickich: p.w. św. Paraskewy Tyrnowskiej w Nowicy oraz p.w. Św. Paraskewy Tyrnowskiej w Uściu Gorlickim, a także kaplicy p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Nowicy. Projekt został sfinansowany we współpracy  z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Realizacja projektu nie byłyby możliwa także bez pomocy partnerów projektu - Parafii Greckokatolickiej p. w. Św. Paraskewy Tyrnowskiej w Uściu Gorlickim, Parafii Greckokatolickiej p. w. św. Paraskewy Tyrnowskiej w Nowicy, Muzeum – Zamku
w Łańcucie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Nowicy, Starostwu Powiatowemu w Gorlicach,  Urzędowi Gminy w Uściu Gorlickim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony