"Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe"

Podsumowanie projektu zrealizowanego w 2017

 

Dorobek i dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji ulega rozproszeniu i rzadko przenika do świadomości rodaków. Projekt PBKG oraz WDiSB UW miał na celu działania na rzecz ochrony zapomnianego dorobku polskiej emigracji. Postępowanie obejmowało rozpoznanie i opracowanie naukowe zbiorów istniejących poloników, które również obejmowały dokumenty po działalności polskich/polonijnych organizacji i instytucji kultury, opracowanie inwentarzy istniejących źródeł oraz publikacji świadczących o indywidualnej, a także zbiorowej działalności Polaków. Wśród zdigitalizowanych archiwaliów znalazły się unikalne czasopisma i publikacje.

Działania miały na celu zabezpieczenie i ochronę poloników. Zdigitalizowane artefakty zasiliły zasoby Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, która stała się już uznana i przewodnią płaszczyzną wymiany informacji i właściwą platformą do dalszych badań, promowania i popularyzowania działalności Polonii w różnych zakątkach świata. Polonijna Biblioteka Cyfrowa udostępnia swoje zasoby online bezpłatnie.
W ramach działań, kwerendy zrealizowano w Australii, Brazylii, Meksyku oraz Izraelu.

Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorami Wirtualnego Muzeum Polonii, dostępnego online. Witryna internetową zawiera informacje o polonijnych archiwach, bibliotekach, instytutach naukowych, muzeach i pomnikach polskich za granicą. Inicjatorem i kustoszem Wirtualnego Muzeum Polonii, podobnie jak i Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, jest profesor dr hab. Dariusz Kuźmina z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt otrzymał w 2017 dotację z Senatu RP w ramach konkursu "Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.", w wysokości 240 988 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony