Digitalziacja zespołu zamkowego w Podhorcach

Podsumowanie projektu dofinansowanego przez MKiDN

Polskie dziedzictwo narodowe wymaga ciągłej troski o jego ratowanie, zachowanie i udostępnianie, dlatego wydaje się koniecznym podejmowanie działań nad jego nieustannym badaniem i popularyzowaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zespół zamkowo-parkowy w Podhorcach należy do najcenniejszych pomników historii i kultury dawnej Rzeczypospolitej, pozostający obecnie poza granicami naszego kraju. W 2008 roku wpisano go na listę World Monuments Watch, jako jeden ze stu zabytków o wyjątkowej wartości na świecie, zagrożonych zniszczeniem. Od 1996 r. należy on do Lwowskiej Galerii Sztuki.

W październiku roku 2016 w celu zrealizowania kolejnego zadania Lwowska Galeria Sztuki, Fundacja „Zamek Podhorecki” ze Lwowa i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga nawiązały porozumienie.
W ramach porozumienia do zadań Bractwa należało przeprowadzenie procesu aplikacji wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Wniosek uzyskał aprobatę komisji MKiDN w 2017 roku — kolejnymi etapami realizacji zadania było powołanie zespołu wykonawczego, a następnie przeprowadzenie digitalizacji, opracowanie i udostępnienie zbiorów. Efektem prac wykonanych w ramach realizacji zadania jest dokumentacja, cyfrowa inwentaryzacja, naukowe opracowania i wytyczne konserwatorskie zespołu pałacowego w Podhorcach. Wyniki prac zawarte w komplecie dokumentacji, która będzie wyjściowym materiałem dla dalszych, specjalistycznych badań. Istotną wartością wykonanej dokumentacji będzie zapis stanu obecnego obiektu. Uszkodzenia tynków, które odsłoniły konstrukcje murów i detali pozwolą na opracowanie technik rekonstrukcji i odbudowy zniszczonych elementów.

 Zachęcamy do zapoznania się ze stanem realizacji projektu oraz skorzystania z wirtulalnej wycieczki stronie dedykowanej zamkowi w Podhorcach
pod linkiem.


Dokumentacja wykonana w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie podstawą do opracowania programu konserwatorskiego rewitalizacji Pałacu.

Projekt został dofinasowany przez:


 

 

 

 

 

Opcje strony