Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Wolny dostęp do unikalnych archiwaliów

 
 
Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych. Polonijna Biblioteka Cyfrowa została
utworzona przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest współfinansowana ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
w latach 2012 i 2014".

 
 Polonijna Biblioteka Cyfrowa wchodzi w skład Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce oraz powiększa zasoby nawiększego kompleksu cyfrowego -- Europeany. 
                                     

 

 

Opcje strony