Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/o-bractwie/zarzad-kapituly/4090,Zarzad-Kapituly-Polskiego-Bractwa-Kawalerow-Gutenberga.html
28.02.2024, 23:24

Zarząd Kapituły Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz

Piotr M. Mikosz – Wicekanclerz (I wiceprezes zarządu Presspublica Sp. z o.o, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita")

Sławomir Buschka – Sąd Dyscyplinarny

Tadeusz Chęsy – Sąd Dyscyplinarny

Krzysztof Pindral – Sąd Dyscyplinarny

Andrzej Janicki – Komisja Rewizyjna

Jerzy Kozłowski – Komisja Rewizyjna

Tomasz Mospan – Komisja Rewizyjna

Opcje strony