Sztandar

W 2008 roku, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, dzięki hojności kawalerów oraz firm i organizacji wspierających nasze stowarzyszenie, został ufundowany sztandar. Poświęcenie sztandaru odbyło się podczas pierwszej Środowiskowej Pielgrzymki Poligrafów i Wydawców na Jasną Górę w dniu 5 października 2008 r.

Sztandar towarzyszy nam podczas każdej dużej uroczystości. Był z nami również w czasie pożegnania Pary Prezydenckiej i naszego kawalera Pawła Wypycha w Pałacu Prezydenckim oraz na uroczystościach pogrzebowych naszych kawalerów, którzy zginęli w czasie katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku.

Fundatorzy sztandaru:

 1. Abedik SA
 2. Adam Zindulski
 3. Böttcher Polska Sp. z o.o.
 4. Cezary Nazar
 5. Druk Markuszewscy Sp. z o.o.
 6. Drukarnia Garmond Krzysztof Kubara
 7. Drukarnia Prasowa SA Łódź
 8. Edward i Małgorzata Dreszerowie
 9. Edward Świetlik
 10. Follak Sp. z o.o. Sp. k.
 11. Fundacja MOST
 12. Grafikus Sp. z o.o.
 13. Halina Podsiadło
 14. Heidelberg Polska Sp. z o.o.
 15. Iwona Śmigiel
 16. Jacek Kuśmierczyk
 17. Janusz Cymanek
 18. Jolanta i Andrzej Rowiccy
 19. KEA Sp. J.
 20. Irena i Bogdan Baszak
 21. Kodak Polska Sp. z o.o.
 22. Krzysztof Kwiatkowski
 23. Drukpol SA
 24. Krzysztof Pindral
 25. Małgorzata Bromirska – Lech
 26. Michael Huber Polska Sp. z o.o.
 27. Müller Martini Sp. z o.o.
 28. Piotr M. Mikosz
 29. Piotr Niemczycki
 30. Robert Janowski
 31. Sławomir Wojtaś
 32. SIMP Sekcja Poligrafów
 33. Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich
 34. Sun Chemical Polska Sp. z o.o.
 35. Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
 36. Wydawnictwo REA Sp. j.
 37. Pozkal Artur i Tadeusz Chęsy
 38. Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o.
 39. Zakłady Poligraficzne AJG
 40. Ks. Michał Janoszka
   

Opcje strony