Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/kontakt/3114,Kontakt.html
2020-07-06, 21:33

Kontakt

Ewa Pogorzelska-Kalinowska
Dyrektor PBKG
tel./fax 22 652 19 33, +48 501 205 801 
kancelaria@bractwogutenberga.pl
 


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34 E
tel.+48 501 205 801 lub +4822 652 19 33, fax +4822 654 23 75
www.bractwogutenberga.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000138020, NIP 527-22-14-769

Opcje strony