Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/kontakt/15837,Kontakt.html
2022-09-30, 02:23

Kontakt

Anna Rzeszotarska
Dyrektor Biura PBKG
tel./fax 22 652 19 33, +48 501 535 192
kancelaria@bractwogutenberga.pl
 


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34 E
tel.+48 501 205 801 lub +4822 652 19 33, fax +4822 654 23 75
www.bractwogutenberga.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000138020, NIP 527-22-14-769

Opcje strony