Raport „Rynek Poligraficzny i Opakowań z nadrukiem w Polsce” – edycja VIII/IX

16 grudnia 2012 roku już po raz trzynasty odbył się charytatywny spektakl dla dzieci w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tegoroczny spektakl „Dziadek do orzechów i król myszy” objęty został honorowym patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Annę Komorowską, która osobiście uczestniczyła w tym niezwykle ważnym dla naszego stowarzyszenia wydarzeniu.

16 grudnia 2012 roku o godzinie 9:30 odbyło się w Teatrze Wielkim Zgromadzenie Ogólne Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga pod przewodnictwem kanclerza Jacka Kuśmierczyka. Podczas obrad zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz przyjęto sprawozdanie z działalności za rok ubiegły i zaakceptowano plan działań stowarzyszenia w 2013 roku

Muzeum-Zamek w Łańcucie od wielu lat współpracuje z placówkami muzealnymi i naukowymi w Ukrainie w zakresie muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków. W oparciu o tę współpracę, przy szczególnym udziale Lwowskiej Galerii Sztuki – Pałac Potockich, Fundacji na rzecz Pałacu w Podhorcach, Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie oraz Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego w Kijowie, identyfikowano w tamtejszych zasobach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych szereg materiałów mają

7 października 2012 roku, odbyła się V Jubileuszowa Pielgrzymka Drukarzy, Poligrafów i Wydawców na Jasną Górę. Mszę celebrował ks. Mariusz Frukacz – zastępca redaktora naczelnego tygodnika katolickiego „Niedziela”. Kazanie , które wygłosił do naszych pielgrzymów, wskazało na ogromną wagę pracy naszego środowiska, które dba i kultywuje tradycje słowa drukowanego.

Podczas uroczystości związanej z obchodami 60-lecia SIMP i 20-lecia PID oraz foto z wręczenia dyplomu mecenasa PBKG dla Chęsego i Dreszera za wieloletnie wspieranie działań Bractwa.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Finansowanie ekspansji zagranicznej polskiego biznesu” organizowanej przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29 października 2012 roku.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaprasza na Jasną Górę na V Pielgrzymkę Poligrafów, Drukarzy i Wydawców, która odbędzie się 7 października 2012 r.

18 sierpnia 2012 roku podczas Jarmarku św. Dominika odbył się Chrzest Drukarza. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, które w tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, 10 września 2012 roku, już po raz szósty organizuje charytatywny koncert dla dzieci w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zaprosiliśmy dzieci ze szkól podstawowych pochodzących z ubogich ekonomicznie regionów Mazowsza oraz Domów Dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Organizacja tego rodzaju spotkań dzieci z kulturą, możliwa jest dzięki hojności naszych sponsorów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane serce i finansowe wspomnianego projektu.

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i studiów Bibliologicznych UW i Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga Jacek Kuśmierczyk, mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję „e-gutenberg.pl”, która odbędzie się 25 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w budynku Centrum Informacji UW (Campus Główny UW) w sali 306. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W dniu 9.05.2012 na targach drupa w Düsseldorfie odbyła się uroczysta intronizacja nowych członków Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

W ramach programu "Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii", Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zorganizowało konferencję prasową na której oficjalnie zaprezentowano wyniki najnowszej edycji raportu "Przemysł Poligraficzny w Polsce"

Zaproszenie na organizowany w dniu 9 maja 2012 roku na terenie Targów DRUPA 2012 Dzień Polski.

Akcja promocyjna w czasie targów Drupa 2012, której początkiem będzie konferencja prasowa zaplanowana na godz. 14.00 dnia 09 maja 2012 na terenie targów w Congress Center Dusseldorf Hall 8, poświęcona sytuacji polskiej poligrafii na rynku europejskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji badania sektora poligraficznego w Polsce prowadzonego przez firmę doradczą KPMG oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w porozumieniu z Parafią Archikatedralną w Przemyślu skutecznie aplikowało w Narodowym Instytucie Audiowizualnym o dofinansowanie pełnej inwentaryzacji (digitalizacji) malowideł ściennych i gmerków we wnętrzu cerkwi pod wezwaniem Św. Onufrego.

Zwracamy się do wszystkich wydawców i drukarń z prośbą o przekazywanie książek. W ramach realizowanego od wielu lat projektu „Książka pod strzechy”, zaopatrujemy biblioteki szkolne i publiczne z terenów ubogich ekonomicznie w niezbędne woluminy.

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę po Świętach Wielkiej Nocy tj. 14 kwietnia 2012 roku o godz. 20.00 w Hotelu Westin w Warszawie, odbędzie się organizowany przez nasze stowarzyszenie charytatywny „Bal Słowa Polskiego”.

Zorganizowaną przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Związek Banków Polskich pod honorowym patronatem jego prezesa pana Krzysztofa Pietraszkiewicza konferencję Poligrafinanse, która odbyła się 11 stycznia bieżącego roku w Klubie Bankowca, można by inaczej nazwać ‘Warsztaty z autopromocji branżowej dla Poligrafów część I’.

W dniu 22 grudnia br. w restauracji" Skwer" w Warszawie Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, HP Indigo oraz Digiprint zorganizowały konferencję pod tytułem: "Wszystko, co może być cyfrowe, staje się cyfrowe. Druk nie będzie tutaj wyjątkiem"