Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/9603,II-Zjazd-Cechow-Rzemiosla-Polskiego-pod-patronatem-Marszalka-Sejmu-RP-Marka-Kuch.html
2020-04-10, 11:32

II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego pod patronatem Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego

Relacja fotograficzna z 26 X 2016

 Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz z Związkiem Rzemiosła Polskiego, miało przyjemność organizować II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego.

Wydarzanie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP - Pana Marka Kuchcińskiego.

Obrady odbyły się w Sali Kolumnowej Parlamentu Rzeczpospolitej.

Zdjecia. B.Semik

 

 

 

Opcje strony