Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii 2016

zapraszamy do zapoznania się z zasadami partnerstwa w VI badaniu rynku poligraficznego

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

              Rozpoczynamy prace nad kolejną edycją raportu "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce", opracowywanego przez PBKG oraz KPMG.

Zapewne zdecydowana większość z Państwa miała okazję zapoznać się
z dotychczasowymi, pięcioma opracowaniami i zdają sobie sprawę jak ważna dla tego sektora przemysłu jest kontynuacja prowadzonych badań.

Publikacja stała się ważnym i miarodajnym źródłem wiedzy o stanie rozwoju branży poligraficznej i stanowi fundamentalną podstawę do oceny ryzyka obsługi branży przez banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe oraz fundusze inwestycyjne.

 

            Ogłoszenie wyników badania odbędzie się 2 czerwca, podczas konferencji na najważniejszych, światowych targach poligraficznych DRUPA w Düsseldorfie, będącej częścią projektu "Czas dla Polski". Wspomniany projekt to szereg wydarzeń
w Polsce i za granicą, których wspólnym mianownikiem jest zwrócenie uwagi zagranicznych zleceniodawców i inwestorów na potencjał polskich drukarń.

Konferencja prezentująca wyniki ostatniego badania i dokonania polskiego przemysłu poligraficznego na tak prestiżowym forum, będzie miała ogromne znaczenie promocyjne.

Jako uzupełnienie konferencji, zostanie zorganizowane forum gospodarcze w siedzibie Izby Rzemieślniczej miasta Düsseldorf, skupiającej blisko 58.000 przedsiębiorstw. Wspólne spotkanie polskich i niemieckich przedsiębiorców, stanie się okazją
do intensyfikacji działań proeksportowych.

 

              Dystrybucja kopii raportu rozpocznie się niezwłocznie po oficjalnym ogłoszeniu wyników ostatniego badania. Wersje elektroniczne raportu zostaną zamieszczone na stronach www.bractwogutenberga.pl oraz www.kpmg.pl. Raport dystrybuowany będzie również  podczas konferencji i targów branżowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Kopie raportu otrzymają Wydziały Promocji i Handlu w polskich placówkach dyplomatycznych i polskie ambasady na całym świecie.

 

              Gorąco zabiegamy o udział przedstawicieli drukarń w badaniu, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety i przesłanie jej do KPMG (dokładne dane znajdują się
na końcu ankiety). Termin przesyłania wypełninych ankiet upływa z końcem lutego 2016.

Zwracamy się do wszystkich Państwa o wsparcie finansowe, którym jest wykupienie reklamy w raporcie. Przygotowanie publikacji jest bardzo kosztowne. Bez Państwa wsparcia, nie będziemy w stanie zrealizować  tego przedsięwzięcia.

 

              Zapewne nie muszę przekonywać, że reklama Państwa firmy w raporcie, daje gwarancję promocji przedsiębiorstwa na rodzimym rynku, a także poza jego granicami. Korzyści z tego rodzaju promocji są wielowymiarowe, a niektóre z form partnerstwa dają możliwość otrzymania przez firmę personalizowanych egzemplarzy raportu.

 

 

 

Licząc na Państwa zaangażowanie i współpracę, pozostaję w szacunku,

 

Jacek Kuśmierczyk

Kanclerz PBKG

 

W załączeniu znajdą Państwo oferty partnerstwa oraz ankietę tegorocznego badania.

Firmy zainteresowane ofertami partnerstwa - prosimy o rejestrację pod wybranym linkiem:

Dostawcy i kooperanci branży

Firmy poligraficzne

 

 

Opcje strony