„Oszczędzaj, chroniąc środowisko!”

Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw

Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „3xśrodowisko”, w ramach którego upowszechnia działania pro-ekologiczne pomagające ograniczyć zużycie zasobów
w zakładach rzemieślniczych z sześciu branż (budowlana, drzewna, usługi osobiste, motoryzacyjna, poligraficzna i spożywcza). Elementem projektu jest konkurs „Oszczędzaj – chroniąc środowisko”.

Udział w tym przedsięwzięciu nie wiąże się z żadnymi kosztami, chodzi bowiem
o wskazanie pewnych rozwiązań ekologicznych, które przełożyć się mogą na oszczędność zasobów określonych dla danej branży.

W formularzu zgłoszeniowym wystarczy opisać rozwiązania, jakie wprowadziliście Państwo w ciągu ostatnich 18 miesięcy lub takie, jakie planujecie wprowadzić w ciągu trzech kolejnych miesięcy z określeniem zakładanych rezultatów. W ten sposób można uzyskać „Certyfikat firmy przyjaznej środowisku” i ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów – dla laureatów w każdej z branż przewidujemy nagrody finansowe w wysokości: 500 Euro (III miejsce); 750 (II miejsce) i 1000 Euro (za I miejsce) oraz dwa wyróżnienia po 800 Euro na branżę (formularz wniosku i regulamin w załączeniu). Termin zgłaszania wniosków ustalono na 28 lutego 2016 (wnioski należy przesyłać do Stowarzyszenia REFA Wielkopolska, ul. Rubież 46 bud. C3, 61-612 Poznań, tel. 61 827 94 10). Szczegóły konkursu w materiałach zamieszczonych poniżej.

Opcje strony