Konkurs o Nagrodę im. K. Estraichera dla książek o tematyce historycznej

 

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Zespół Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych PAN, zachęcają do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę im. K. Estarichera dla publikacji, które podejmują tematykę historyczno-bibliograficzną.

Zgłoszenia obejmują publikacje z rokiem wydania dwóch poprzednich lat kalendarzowych, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2015 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą tradycyjną. Formularze wymaganych dokumentów zamieszczono poniżej.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu  pod adresem: http://zhkibpan.blogspot.com/.

 

Serdecznie zapraszamy,

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

 

Opcje strony