"Turzańsk. Zespół cerkiewny pod wezwaniem Archanioła Michała" - album Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

Unikatowy zabytek architektury sakralnej

 

„Turzańsk. Zespół cerkiewny pod wezwaniem Archanioła Michała” to publikacja Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga - wydana z okazji 210. rocznicy wzniesienia świątyni
i 50-lecia istnienia parafii prawosławnej w Turzańsku.

Album ukazuje piękno drewnianej architektury cerkiewnej z przełomu XIX/XX, której kilka unikatowych przykładów można wciąż odnaleźć w dolinie rzeki Osławy na Podkarpaciu. Świątynia w Turzańsku to cerkiew łemkowska, w której (oprócz detali architektonicznych) można podziwiać polichromie Josyfa Bukowczyka z 1898 roku. Stanowią one unikalny przykład włączenia elementów lokalnych tradycji ludowych (a zwłaszcza łemkowskich)
w monumentalne malarstwo religijne, co jest niespotykane w innych cerkwiach.

21 czerwca 2013 zespół cerkiewny pod wezwaniem Archanioła Michała znalazł się w grupie drewnianych cerkwi regionu karpackiego z Polski i Ukrainy, które trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zachęca wszystkie osoby, którym los zabytków nie pozostaje obojętny, do wsparcia odnowy cerkwii pod wezwaniem Świętego Archanioła Michała w Turzańsku.

Wspólnota wiernych, licząca zaledwie kilkanaście osób podjęła się trudu odnowy tej świątyni. Przez ostatnie kilkanaście lat zdołano przeprowadzić kilka etapów prac remontowo-konserwatorskich. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga,  w ramach projektu cyfryzacji dziedzictwa kulturowego,  zrealizowało szczegółową  dokumentację stanu obiektu sakralnego w Turzańsku. Prezentację tych działań można znaleźć pod adresem internetowym - http://www.cerkiew-turzansk.pl/home/start.html.

Cerkiew wymaga poważnych prac konserwatorskich, w szczególności polichromia i  ikonostas. Koszty remontu znacznie przewyższają możliwości wiernych. Natomiast wsparcie z budżetu państwa wymaga  własnych wkładów finansowych, dlatego parafianie  zmuszeni są szukać pomocy wśród ludzi o wielkich sercach.

Utrzymanie cerkwi można wesprzeć wpłacając ofiarę na konto bankowe:

Parafia prawosławna w Turzańsku, 38-543 Komańcza

Nr 70 8642 0002 2001 0033 7832 0002

 

A historic wooden church by the name Holy Archangel Michael in Turzańsk from 1801-1803 is the temple of the Orthodox.
In 2013 it was inscribed on UNESCO World Heritage Site.

It is located in the Municipality of Komańcza, district of Sanok, Subcarpathian Province.

The Church requires serious conservation works, especially polychrome and iconostasis.

Our community is very small and only has few people.

Even though situation is hard, we decided to renew our temple. Over the last several years we have made some repair and maintenance work.

Financial needs are large, and our capabilities intensely limited.

We are also supported by the state budget, but there are some expenses that we have to bear by ourself. That’s why, we are forced to seek the help of people with big hearts.

 

The work of maintaining the church for subsequent years can be supported by paying the offering to the bank account :

Parafia prawosławna w Turzańsku, 38-543 Komańcza

No. 70 8642 0002 2001 0033 7832 0002

www.cerkiew-turzansk.pl

 

 

Opcje strony