Wystąpienie w sprawie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, wraz z innymi przedstawicielami rodzimego środowiska poligraficznego, skierowało do Pani Ewy Nekandy-Trepki - Dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, prośbę o wyjaśnienie sytuacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia

 

 

 

 

 

 

 

Pani Ewa Nekanda-Trepka

Dyrektor Muzeum Historycznego

m.st. Warszawy

 

Wystąpienie

w sprawie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

 

     Środowiska poligraficzne zwracają się do Szanownej Pani Dyrektor z prośbą o wyjaśnienie sytuacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy placówki przez Panią kierowanej.

Na tle innych muzeów kultury technicznej w kraju i zagranicą przypadek Muzeum Drukarstwa Warszawskiego stanowi przykład braku zainteresowania i bezsilności władz miasta wobec problemów normalnego funkcjonowania tej ważnej placówki.

Placówka powstała jako Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Pomysłodawcą jej utworzenia był znakomity redaktor
i grafik Roman Tomaszewski a twórczynią oraz pierwszym kierownikiem Pani prof. Wanda Szaniawska. Rada Patronacka Muzeum Drukarstwa Warszawskiego składająca się z 19 dyrektorów zakładów poligraficznych Warszawy, pomagała w organizacji
i gromadzeniu zabytków techniki, które stanowiły zaczątek muzealnej kolekcji. Na swą  siedzibę Muzeum Drukarstwa  uzyskało  klasycystyczną kamienicę u zbiegu ul. Łuckiej i Żelaznej w Warszawie. W ciągu ponad 30 lat mimo trudności lokalowych prowadziło aktywną działalność popularyzatorską  w zakresie drukarstwa i zebrało ponad 20 tysięcy eksponatów.

Niestety, zakusy na budynek Muzeum jak i cały teren mimo sprzeciwów i interwencji świata poligraficznego doprowadziły do eksmisji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

Gnieździ się ono od kilku lat przy ul. Trębackiej w pomieszczeniach piwnicznych a zbierane przez lata materiały, maszyny i urządzenia poligraficzne są wywiezione do magazynów w Pruszkowie k/Warszawy.

Co prawda Muzeum Drukarstwa Warszawskiego uzyskało stosowną lokalizację w tzw. przedwojennym „Domu Prasy”  na ul. Marszałkowskiej 3/5 (obok pl. Unii Lubelskiej) znanym m.inn. z drukowanego tam dziennika „Życie Warszawy” i zorganizowało w tym miejscu kilka udanych imprez oraz wystaw ale niestety, decyzję o tej lokalizacji cofnięto.

Instytucje reprezentujące branżę poligraficzną: Polska Izba Druku, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zwracają się z prośbą o podjęcie działań zmierzających  do rozwiązania problemu właściwej lokalizacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, która umożliwi spełnienie warunków działalności  uwzględniającej  funkcje: zbioru eksponatów, edytorską,  popularyzatorską i edukacyjną.
Liczymy zatem, na pozytywne rozwiązania w przedmiotowej sprawie.

 

Z wyrazami szacunku,

Polska Izba Druku                  Polskie Bractwo                                       Sekcja Poligrafów

                                          Kawalerów Gutenberga                                  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników  Mechaników Polskich 

                                                                                         

Opcje strony