Unikatowe zbiory dostępne online

Wyjątkowe kolekcje Archiwum Parafii Greckokatolickiej Cerkwi p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Torkach oraz Archiwum Romualda Biskupskiego udostępnione wszystkim zainteresowanym

 

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaprasza serdecznie do zapoznania się z nowym portalem wertykalnym udostępniającym wyniki przeprowadzonych prac digitalizacyjnych. Na platformie znajdują się przetworzone cyfrowo zbiory Archiwum Parafii Greckokatolickiej Cerkwi p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Torkach oraz Archiwum Romualda Biskupskiego. Kolekcja jest dostępna online pod adresem http://www.archiwum-cerkiewne-online.pl/Witryna/lista.html.

Portal powstał w wyniku porozumienia zawartego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i Komisję Konserwatorską Greckokatolickiej Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej. Porozumienie to pozwoliło na podjęcie prac przy realizacji zadania
w ramach programu Archiwistyka Społeczna Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Zadanie w całości sfinansowane zostało przez Narodowy Instytut Audiowizualny ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.
W ramach wstępnej kwerendy zidentyfikowany został cenny zasób archiwalny pozostający w dyspozycji Komisji Konserwatorskiej Greckokatolickiej Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej z siedzibą w Przemyślu.

Na archiwum parafii greckokatolickiej w Torkach k/ Przemyśla z lat 1837 – 1945 składają się dokumenty spisane w językach: cerkiewnosłowiańskim, ukraińskim, łacińskim, niemieckim i polskim, pozyskane od mieszkańców wsi w latach 60 – tych XX wieku przez historyka sztuki Barbarę Tondos.

Zespół archiwalny: Archiwum Romualda Biskupskiego to niepublikowane materiały archiwalne, wytworzone w latach 1960 – 2007, przez zmarłego, wybitnego historyka sztuki – Romualda Biskupskiego, specjalistę w zakresie badań malarstwa cerkiewnego, wieloletniego kierownika Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Historycznego w Sanoku. Systematycznie prowadzone, pisemne uwagi dotyczą historii, ikonografii, paleografii zabytków malarstwa ikonowego od średniowiecza do XIX wieku.

 

Prace, prowadzone przez Bractwo, mają na celu ochronę i popularyzację unikatowych dóbr kultury w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe.

 

 

Opcje strony