Pierwsza Konfraternia Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

W dniu 12 października 2013 roku w Klubie Bankowca w Warszawie, odbyła się Pierwsza Konfraternia Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. To wydarzenie zapoczątkowało ideę corocznych spotkań nie tylko członków Bractwa, ale również osób zaangażowanych w działania naszego stowarzyszenia

W uroczystości wzięło udział blisko 100 osób, które w miłej i swobodnej atmosferze miały okazję do wspólnych rozmów. Dzień był szczególny z jeszcze jednego powodu. Tego dnia Kanclerz Jacek Kuśmierczyk obchodził swoje urodziny. Oprócz serdecznych życzeń od zebranych gości, na Kanclerza czekał wspaniały tort. W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom. Dzięki wpłaconym przez nich darowiznom, możemy realizować nasze kolejne projekty.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku grono naszych gości będzie jeszcze liczniejsze

Opcje strony