Zgromadzenie Ogólne Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

16 grudnia 2012 roku o godzinie 9:30 odbyło się w Teatrze Wielkim Zgromadzenie Ogólne Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga pod przewodnictwem kanclerza Jacka Kuśmierczyka. Podczas obrad zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz przyjęto sprawozdanie z działalności za rok ubiegły i zaakceptowano plan działań stowarzyszenia w 2013 roku

Po zakończeniu obrad, w Salach Redutowych Teatru Wielkiego odbyła się intronizacja nowych członków Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Zostali nimi:

Krzysztof Majkowski, osoba która działa od wielu lat w dziedzinie kultury i sztuki, wspierająca działania naszego stowarzyszenia. Prezes Performance Marketing Group oraz Travers Consulting i Anicomm, przewodniczący Rady Nadzorczej NFI Midas, a także członkiem zarządów szeregu innych spółek.

Paweł Targowski – wiceprezes zarządu spółki Cartondruck w Tczewie, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy produkującej opakowania. Spółka specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie, ekskluzywnych opakowań z tektury litej. Wśród jej odbiorców są między innymi L’Oreal, Estee Lauder, Henkel, Avon.

 

Po intronizacji odbyła się uroczystość wieńcząca działalność  Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w 2012 roku, charytatywny spektakl dla dzieci „Dziadek do orzechów i król myszy”.

Opcje strony