„Digitalizacja dokumentów ze zbiorów dziedzictwa kultury polskiej na terenie Ukrainy”

Muzeum-Zamek w Łańcucie od wielu lat współpracuje z placówkami muzealnymi i naukowymi w Ukrainie w zakresie muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków. W oparciu o tę współpracę, przy szczególnym udziale Lwowskiej Galerii Sztuki – Pałac Potockich, Fundacji na rzecz Pałacu w Podhorcach, Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie oraz Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego w Kijowie, identyfikowano w tamtejszych zasobach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych szereg materiałów mają

W ostatnim czasie, po konsultacji z Partnerami ukraińskimi podjęto decyzję o budowie cyfrowego archiwum. Prezentacja zamieszczonych tutaj materiałów jest inauguracją tych działań. Służyło jej nawiązanie współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, które skutecznie aplikowało o pozyskanie środków finansowych na ten cel i koordynowało realizację projektu pod nazwą „Digitalizacja dokumentów ze zbiorów dziedzictwa kultury polskiej na terenie Ukrainy”, realizowanego w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Mamy świadomość ogromu interesującego materiału, pozostającego dzisiaj w kolekcjach zagranicznych i zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszego projektu to jedynie przyczynek do działań tym zakresie. Dla urzeczywistnienia przedsięwzięcia niezbędny jest wspólny wysiłek i koordynacja prac wielu instytucji w Polsce i Ukrainie. Staraliśmy się aby efektem jednej z pierwszych realizacji nie była tylko cyfrowa rejestracja określonej liczby pamiątek, lecz aby dokumentacja dawała jednocześnie obraz różnorodności dzieł w zbiorach ukraińskich. Kwerendą objęto zasoby Lwowskiej Galerii Sztuki, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego w Kijowie oraz Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie. Wyjątkowo interesujące okazały się dla nas archiwalia przechowywane przez Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie. Dzięki życzliwości Dyrekcji Archiwum przedmiotem opracowania stały się dokumenty należące do najdawniejszych i najcenniejszych w zbiorach - dotyczące osoby Ottona z Pilczy i postanowień podejmowanych przez niego w Łańcucie w 1367 i 1369 roku oraz archiwum rodzinne Potockich, zawierające m.in. dokumenty podpisywane i pieczętowane przez Jana Potockiego.

Przedmiotowe prace digitalizacyjne i opisowe przeprowadził zespół kierowany przez Pawła Myszkę (Pro Tempus) w składzie: Hanna Myszka (Pro Tempus), Jarosław Giemza (Muzeum – Zamek w Łańcucie), Wiktor Kusznirenko (Fundacja na rzecz Zamku w Podhorcach), Joanna Młynarska (Uniwersytet Warszawski). Konsultanci; Walentyna Boczkowska (Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie), Oksana Kozynkiewicz (Lwowska Galeria Sztuki – Pałac Potockich). Prezentacja www.: Andrzej Figiela (Muzeum-Zamek w Łańcucie).

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i Muzeum - Zamek  w Łańcucie serdecznie dziękują za pomoc Dyrektorom i Pracownikom Instytucji w Ukrainie, zaangażowanym w realizację projektu.

Opcje strony