"Narzędzia dla eksportu" Poligrafia i Opakowania

Zapraszamy do udziału w konferencji „Narzędzia dla eksportu. Poligrafia i Opakowania” organizowanej przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i Związek Banków Polskich. Konferencja będzie miała miejsce w Krakowie i Poznaniu.

04.03.2013 r. Kraków, hotel Qubus ul. Nadwiślańska 6.

06.03.2013 r. Poznań, Word Trade Center ul. Bukowska 12

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży poligraficznej, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz ze swoimi partnerami, widzi potrzebę maksymalnego wsparcia rozwoju polskiego eksportu usług i produktów poligraficznych.

W tym celu wspólnie ze Związkiem Banków Polskich organizujemy konferencję „Narzędzia dla eksportu”, w ramach której szerokie grono przedsiębiorców zainteresowanych dynamizacją swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych, uzyska kompleksową wiedzę o istniejących środkach i programach dedykowanych eksporterom.

Wyniki analiz polskiego przemysłu poligraficznego wykonanych przez PBKG wspólnie z KPMG w ramach kolejnych dwóch raportów „Rynek poligraficzny w Polsce” 2010 i 2011, wskazują na kluczową rolę eksportu dla dalszego rozwoju tej części rodzimej gospodarki.

Oto niektóre z indykatorów wskazujących na to, że pomimo poważnych turbulencji wstrząsających rynkami, właśnie w tym momencie skuteczność działań naszych przedsiębiorców może zdecydować o ich pozycji w Europie na najbliższych dziesięć lat:

  • W ramach ostatnich 8 lat dzięki funduszom europejskim polska poligrafia w pełni zmodernizowała swój park maszynowy w stopniu nie spotykanym w innych krajach regionu
  • Koszt polskiej siły roboczej pozostaje znacznie niższy w porównaniu z wiodącymi gospodarkami europejskimi
  • Poziom wykształcenia naszych pracowników  jest porównywalny z innymi krajami, natomiast motywacja do pracy bywa częstokroć wyższa
  • Koszty produkcji w Chinach będących największym eksporterem usług i produktów poligraficznych permanentnie rosną, zbliżając się do tych które, są generowane w Polsce, podczas gdy problemy logistyczne oraz kwestia ograniczenia dostępności do serwisu po sprzedażowego pozostają nierozwiązane. Odbiorcy zmieniają warunki wykonywania zleceń, zmniejszając jednostkowe nakłady, skracając czas ich realizacji oraz wymagając od drukarni kompleksowej obsługi logistycznej, czego nie są w stanie zapewnić kooperanci azjatyccy.
  • Trudna sytuacja ekonomiczna powoduje ogromną presję cenową, która sprzyja poszukiwaniu alternatywnych dostawców, nawet w przypadku istnienia wieloletnich powiązań kooperacyjnych.

 

Ten stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie, sytuacja gospodarcza za kilka lat się ustabilizuje i wtedy koszt akwizycji nowych rynków znacznie wzrośnie - a zatem - albo teraz albo nigdy.

Udział  jest bezpłatny i obejmuje zarówno uczestnictwo w konferencji, jak i przerwy kawowe oraz lunch.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

REJESTRACJA

 

 

 

Opcje strony