„Książka pod strzechy”

Zwracamy się do wszystkich wydawców i drukarń z prośbą o przekazywanie książek. W ramach realizowanego od wielu lat projektu „Książka pod strzechy”, zaopatrujemy biblioteki szkolne i publiczne z terenów ubogich ekonomicznie w niezbędne woluminy.

Miejsca do których docieramy, są w dramatycznej sytuacji materialnej. Brak funduszy na uzupełnianie księgozbiorów spowodowały sytuację, w której czytelnicy mają do dyspozycji wyjątkowo ubogą ofertę. Brak wartościowej literatury, nowości wydawniczych.

Naszym celem jest upowszechnianie czytelnictwa, dlatego niezbędnym jest przekazanie czytelnikom odpowiednich „narzędzi”.

W  sprawie uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią Bractwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 16:00 tel./fax 22 652 19 33 lub mailowo: imalanowska@bractwogutenberga.pl ,ipucko@bractwogutenberga.pl

Opcje strony