konferencja "Poligrafinanse"

Zorganizowaną przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Związek Banków Polskich pod honorowym patronatem jego prezesa pana Krzysztofa Pietraszkiewicza konferencję Poligrafinanse, która odbyła się 11 stycznia bieżącego roku w Klubie Bankowca, można by inaczej nazwać ‘Warsztaty z autopromocji branżowej dla Poligrafów część I’.

Rzeczywiście po raz pierwszy w zorganizowany sposób podjęliśmy trud budowy wizerunku naszego środowiska w stosunku do świata zewnętrznego. I udało się!

Frekwencja przekroczyła oczekiwania organizatorów, bowiem na 100 dostępnych miejsc zarejestrowaliśmy 103 uczestników, w tym branżę finansowa reprezentowały 42 osoby.  Wielu obecnych na konferencji finansistów zadeklarowało wolę uczestnictwa w następnych podobnych spotkaniach.

Co niezwykle ważne dla naszego przemysłu, nawet dalej idące zobowiązania podjęli Prezes ZBP pan Krzysztof Pietraszkiewicz oraz jego zastępca dr Mirosław Groszek. Wyrazili oni gotowość nie tylko do dalszej współpracy  z PBKG, ale wręcz do pomocy w rozmowach z innymi instytucjami takimi jak np. Ministerstwo Gospodarki, w celu zwrócenia uwagi urzędników na potencjał poligrafii jako jednej z najnowocześniejszych branż polskiej gospodarki,  dysponującej w skali europejskiej dużym potencjałem wzrostu udziału we wspólnym rynku.

Osiągnięciu tego celu pozwolić może zorganizowanie akcji promocyjnej przy okazji targów Drupa 2012.

By w przyszłości poprawić jakość komunikacji z innymi sektorami gospodarki i zapewnić dynamiczny przepływ wiedzy o naszej działalności, do życia ma zostać powołany Instytut Gutenberga, którego rolą będzie również świadczenie usług doradczych i arbitrażowych oraz normodawstwo.

Ponadto ma on wziąć udział w przygotowaniu aktualizacji raportu „Rynek poligraficzny  Polsce” edycja 2012 realizowanej w zasadniczej części przez firmę KPMG Sp. z o.o. na zlecenie PBKG. Dokument ten powinien być gotowy w wersjach polskiej i angielskiej na targi Drupa 2012.

Podsumowując, doraźny wynik przedsięwzięcia jest bardzo dobry. Jednak był to jedynie pierwszy krok w porządnym kierunku, wiodącym do celu -  jakim jest konsolidacja i wspólna promocja branży. Niestety by go osiągnąć musimy przejść jeszcze daleką drogę!

 


Plan konferencji "POLIGRAFINANSE"

11 stycznia 2012
Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6

 • 10.30-11.00 – Rejestracja uczestników
 • 11.00 -11.20 Powitanie gości przez Organizatorów:  kanclerza PBKG, p. Jacka Kuśmierczyka oraz Patrona Honorowego, prezesa ZBP, p. Krzysztofa Pietraszkiewicza
 • 11.20 -11.35 - Marek Gajdziński – partner w KPMG-  omówienie  Pierwszego Raportu dotyczącego rynku poligraficznego oraz prac nad jego następną edycją.
 • 11.35 -11.50 - wspólne wystąpienie: Ralf Steger Senior Vice President Division Financial Services Heidelberg AG  - współpraca firmy Heidelberg ze światem banków  oraz  Krzysztof Pindral - prezes firmy Heidelberg Polska - podzieli się informacjami o perspektywach rozwoju całej branży w poszczególnych regionach i segmentach,
 • 11.50 -12.05 - Mariusz Lewandowski - Dyrektor Generalny firmy CGS Drukarnia Sp. z o.o - ocena relacji branży z instytucjami finansowymi.
 • 12.05 -12.20 Zenon Ziemak – prezes i właściciel firmy Drukpol - Geneza i przyszłość dobrego projektu
 • 12.20 -12.35  - Uwe Kley Swiss Post Solutions GmbH - prezentacja ewolucji przedsiębiorstwa poligraficznego do wyspecjalizowanej w obsłudze banków firmy usługowej
 • 12.35 -12.45  Dyskusja
 • 12.45 – 13.00  Przerwa
 • 13.00-13.15- Marzena Tymińska-Ładziak, Zastępca Dyrektora w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt technologiczny dla firm w 2012
 • 13.15-13.30 - Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - wsparcie projektów proinnowacyjnych w zakresie B+R w przemyśle poligraficznym
 • 13.30-13.45 – Dariusz Chrastina dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego, Bank Pekao SA - oferta banku komercyjnego dla przedsiębiorstw poligraficznych
 • 13.45-14.00 - Dariusz Mierzejewski, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju,  Spółdzielcza Grupa Bankowa SA - oferta bankowości spółdzielczej dla branży poligraficznej
 • 14.00-14.15 - Alicja Siemieniec, Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska SA - oferta proekologiczna dla branży poligraficznej
 • 14.15-14.30 – Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu – Leasing  w branży poligraficznej
 • 14.30-14.45  Dyskusja
 • 14.45-Lunch

Opcje strony