Konferencja " Wszystko, co może być cyfrowe, staje się cyfrowe. Druk nie będzie tutaj wyjątkiem"

W dniu 22 grudnia br. w restauracji" Skwer" w Warszawie Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, HP Indigo oraz Digiprint zorganizowały konferencję pod tytułem: "Wszystko, co może być cyfrowe, staje się cyfrowe. Druk nie będzie tutaj wyjątkiem"

Gościem specjalnym konferencji był główny szef HP Indigo Pan Alon Bar-Shany, a gospodarzem i prowadzącym Wielki Kanclerz PBKG Pan Jacek Kuśmierczyk.

Tytuł konferencji to misyjne hasło Indigo wygłoszone przez założyciela firmy Benny Landę 16 lat temu podczas prezentacji pierwszego urządzenia Indigo na targach Drupa 1995. W latach 2000/2001 Indigo N.V. zostało przejęte przez koncern HP za blisko $900 mln. Alon Bar-Shany pracował w Indigo N.V.  od 1995, a od 2004 zarządza całym HP Indigo.

W trakcie konferencji Pan Jacek Kuśmierczyk zaprezentował pierwszą edycję „Analizy polskiego rynku poligraficznego” opracowanej przez Bractwo Gutenberga wspólnie z  firmą KPMG. Należy podkreślić, że jest to pierwsze kompleksowe badanie rynku wykonane w naszym kraju.

Alon Bar-Shany w swojej prezentacji skonfrontował „Analizę...”  z ogólnymi trendami światowymi, przedstawił ogólną wizję rozwoju technologii cyfrowych, pozycję HP Indigo na różnych kontynentach z podziałem na segmenty rynku poddawane najszybszej transformacji cyfrowej. W tej chwili HP Indigo jest już jednym z głównych dostawców technologii do druku etykiet i opakowań, dominuje na rynku druku foto-książek i wysokojakościowym, niskonakładowym druku akcydensowym.

W Polsce jest  już blisko 30 sztuk urządzeń HP Indigo najnowszej generacji.
Na konferencji gościliśmy głównych klientów i posiadaczy HP Indigo, wydawców oraz przedstawicieli drukarń offsetowych zaintereowanych cyfrową transformacją rynku poligraficznego.

Konferencję zakończyła ciekawa dyskusja, wymiana doświadczeń i prezentacja prac wydrukowanych na HP Indigo w Polsce i w różnych krajach świata.

Opcje strony