Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/3879,Intronizacja-nowych-czlonkow-Polskiego-Bractwa-Kawalerow-Gutenberga.html
2020-09-21, 22:18

Intronizacja nowych członków Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

W sobotę 10.12.2011 odbyła się uroczystość intronizacji nowych członków PBKG.

Lista osób intronizowanych:
  • Urszula Bańbura
  • Marcin Ciałowicz
  • Leszek Czarny
  • Ryszard Czarny
  • Wiesław Latuszek-Łukasiewicz
  • Marek Pułtorak
  • Mariusz Sosnowski
  • Dariusz Tomczak

Opcje strony