"RYNEK POLIGRAFICZNY W POLSCE" Badanie KPMG i Polskiego Bractwa Gutenberga

Pierwszy raport o stanie branży poligraficznej w Polsce.

Szanowni Państwo,

Oto dobra nowina, którą pragnę się z Wami podzielić. Mamy wreszcie Raport „Rynek poligraficzny w Polsce” prezentujący stan obecny i najbliższą przyszłość Polskiej Poligrafii.

Dokument ten, przygotowany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i firmę KPMG ,we współpracy z samorządem gospodarczym branży, stanowi milowy krok na drodze rozwoju naszej  gałęzi przemysłu, gwarantując  jej neutralną ocenę stanu faktycznego i definiując punkt odniesienia dla potencjalnych analiz, badań i planów rozwoju.

Dostajemy do ręki materiał , który będzie fundamentem naszych budżetów, sprawozdań i biznes planów, w oparciu o który zweryfikujemy wizjonerskie obrazy kreślone przez własną intuicję, na który powołamy się w rozmowach z bankami, firmami leasingowymi, inwestorami, który przytoczymy w prospektach emisyjnych i który wreszcie pomoże zaprezentować organom władzy samorządowej i państwowej jak istotną dziedziną gospodarki jest poligrafia.

Raport składa się z analizy ankiet przeprowadzonych przez specjalistów KPMG, która pokazuje m.in. stan tego sektora na tle Europy, sytuację małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poligraficznych, a także zawiera prognozy na przyszłość i ocenę sytuacji szkolnictwa poligraficznego. Ważnym elementem raportu są też opinie i komentarze kilkunastu znanych osób z branży.

Głęboko wierzę, że z opracowania nie  będą jedynie korzystać podmioty gospodarcze. Jego wartość będzie również nie do przecenienia w obszarach edukacji zawodowej oraz studiów i badań akademickich. Chcąc bowiem czerpać z przyszłości, musimy zrozumieć teraźniejszość i pogłębiać wiedze o niej każdego kolejnego dnia w oparciu o definicje naszego otoczenia jaką jest raport.

Po tych podniosłych słowach osobista refleksja;  będąc jedną z osób najbliżej związanych z realizacją projektu nie spodziewałem się, że wynik będzie tak ciekawy. Przeczytawszy dokument „od deski do deski” przyznaję, że z niecierpliwością będę czekał na jego następna edycję. To czego można się dowiedzieć z pierwszego wydania studium branżowego jest przekonywującym dowodem, że w przyszłości z pewnością będzie o czym pisać.

Gorąco Państwa zachęcam – zapoznajcie się z treścią pierwszego Raportu o stanie polskiej poligrafii, bowiem powinien to zrobić każdy, kto w tej dziedzinie przemysłu odgrywa lub zamierza odegrać znaczącą rolę.

Wiedza płynąca z lektury może z pewnością pomóc na drodze do sukcesu.

 

Serdecznie polecam,

Jacek Kusmierczyk

 

 

Raport do pobrania w strefie dla osób zalogowanych

Opcje strony