Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/18961,Branza-pomaga-walczacej-Ukrainie.html
2022-11-29, 11:16

Branża pomaga walczącej Ukrainie

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz z Polską Izbą Druku oraz innymi organizacjami branżowymi aktywnie wspierają ukraiński oddział Bractwa – transporty z darami dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych firm docierają bezpośrednio do jego siedziby w Pałacu Potockich we Lwowie. PBKG ściśle współpracuje z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, która dysponuje wiedzą o najpilniejszych potrzebach naszych sąsiadów.

Opcje strony