Branża pomaga walczącej Ukrainie

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz z Polską Izbą Druku oraz innymi organizacjami branżowymi aktywnie wspierają ukraiński oddział Bractwa – transporty z darami dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych firm docierają bezpośrednio do jego siedziby w Pałacu Potockich we Lwowie. PBKG ściśle współpracuje z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, która dysponuje wiedzą o najpilniejszych potrzebach naszych sąsiadów.

Opcje strony