Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/18739,Wznawiamy-prace-nad-raportem-Rynek-Poligraficzny-i-Opakowan-z-nadrukiem-w-Polsce.html
2022-11-29, 12:23

Wznawiamy pracę nad raportem „Rynek Poligraficzny i Opakowań z nadrukiem w Polsce” – edycja VIII

Zapraszamy do wypełninia ankiety.

ANKIETA
 

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy projekt przygotowania VIII edycji RAPORTU „RYNEK POLIGRAFICZNY ORAZ OPAKOWAŃ Z NADRUKIEM W POLSCE”.

To ważne dla naszej społeczności badanie realizujemy w tym roku po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią SARS covid 19. Fakt, że opóźnienie wydania Raportu zostało zauważone przez wiele instytucji i firm kierujących do autorów zapytania o termin publikacji aktualnego badania, najlepiej świadczy o jego znaczeniu dla naszej gałęzi gospodarki. Stąd decyzja o opublikowaniu w roku bieżącym nie tylko wyników analiz odpowiedzi na pytania zawarte w załączonej ankiecie, ale również tych, które zgromadziliśmy w roku 2020, kiedy to zebrawszy 170 ankiet musieliśmy prace zawiesić.

Z Państwa pomocą otrzymamy niezwykle ciekawe studium stanu rozwoju naszej branży wzbogacone o porównanie stanu rzeczy z przed pandemii i(miejmy nadzieję) u jej końca.

Prosimy zatem wszystkie koleżanki i kolegów poligrafów i konwerterów o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety.

Wszystkim biorącym udział w badaniu gwarantujemy podobnie jak w przypadku dotychczasowych VII wydań pełną anonimowość oraz bezpłatny dostęp do ostatecznych wyników w formie gotowego Raportu.

Z góry w imieniu wszystkich zaangażowanych osób, firm i instytucji dziękujemy za współpracę,

 

Jacek Kuśmierczyk
Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga
Prezes Polskiej Izby Druku

 

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
Wydział Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologii UW

Opcje strony