Ostatnie pożegnanie Pana Bolesława Szmidta

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że w dniu 5 listopada 2020 roku zmarł jeden z nestorów gdańskiej poligrafii, członek Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

 mgr. Bolesław Szmidt

Był on wieloletnim dyrektorem Zakładów Graficznych w Gdańsku i będziemy go pamiętać  jako Towarzysza Sztuki Drukarskiej , mecenasa kultury i współorganizatora szkolenia młodych kadr. Człowiek wielkiego serca   i bezinteresowności w pomocy innym. Wniósł on wielki wkład w rozwój i modernizację wybrzeżowej poligrafii nawiązując do najlepszych wzorów  gdańskiego drukarstwa.

Cześć jego pamięci

Opcje strony