Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/16300,Ostatnie-pozegnanie-Pana-Tadeusza-Chesego.html
2021-01-16, 03:11

Ostatnie pożegnanie Pana Tadeusza Chęsego

Z głębokim smutkiem żegnamy Przyjaciela i Kawalera Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga
Pana Tadeusza Chęsego
wybitnego przedstawiciela branży poligraficznej i społecznika
założyciela i właściciela Drukarni POZKAL
Prezes Spółki „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław

Cześć Jego pamięci
 

Opcje strony