Zasoby Polonijnej Biblioteki Cyfrowej powiększone o nowe zbiory

Zrealizowano kolejny projekt digitalizacji czasopism polonojnych, dofinanosowanych ze środków Kancelarii Senatu.

1. Odrodzenie. Ilustrowane Pismo Dwutygodniowe. Wykonano digitalizację numerów z lat 1931-1934. Wydawnictwo było realizowane przez Drukarnię Polską w Porto Alegre. 
2. Nasza Szkoła. Organ Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Prywatnych w Brazylii. Wykonano digitalizację czasopisma za lata 1924-1932. Tytuł był wydawany przez Organ Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Prywatnych w Brazylii, redaktorem naczelnym był Apoloniusz Zarychta. Warto podkreślić, iż digitalizacja tego tytułu była bardzo ważna ze względu na bardzo zły stan zachowania i brak tego czasopisma w całości w polskich zasobach bibliotecznych i archiwalnych.
3. Nasza Szkółka. Ilustrowany Miesięcznik dla Dzieci i Młodzieży. Zdigitalizowano pismo za lata 1929-1930. Wydawcą było Zrzeszenie Nauczycielstwa Szkół Polskich w Brazylii. 
4. Sarmata. Organ Stowarzyszenia Studentów Sarmacja. Wykonano zabezpieczenie poprzez digitalizację tytułu za lata 1931-1934. 
5. Świat Parański. Ilustrowane Czasopismo Polskie w Brazylii. Zdigitalizowano tytuł za lata 1923-1925. Redaktorem pisma był Józef Stańczewski, a wydawca José Junior De Papugxée.

Zdigitalizowany materiał został w Warszawie opracowany typograficznie i umieszczony w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej 
 

Opcje strony