Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/13447,Poligrafia-na-liscie-KIS.html
2019-07-21, 21:00

Poligrafia na liście KIS

Działania PBKG na rzecz wpisania poligrafii na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Opcje strony