Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/13324,Nowa-data-koncertu-dla-dzieci-w-Filharmonii-Narodowej.html
2019-02-15, 19:47

Nowa data koncertu dla dzieci w Filharmonii Narodowej

 

             Podczas koncertu będą honorowane bilety z pierwszym terminem koncertu. 

 

 

Opcje strony