Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

http://bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/11369,Intronizacja-do-PBKG.html
23.07.2024, 07:03

Intronizacja do PBKG

Leszek Gumowski kawalerem PBKG

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zyskało nowego członka. W połowie maja 2018 w siedzibie drukarni Hadepol w Rypinie, Pan Leszek Gumowski otrzymał tytuł kawalera Bractwa Gutenberga z rąk kanclerza Jacka Kuśmierczyka. Cieszymy się, że nasze stowarzyszenie skupia tak liczną grupę specjalistów druku. 

Opcje strony